Projekt

Norra Länken NL51


Projektet utfördes av HOCHTIEF Solutions AG Tyskland Sverige Filial i samarbete med den svenska partnern ODEN.

NL51 sammansluter med NL35 som är tunnel mellan Västra förorten Norrtull och östra hamnområdet Värtahamnen. En korsning som ger tillgång till en av Sveriges mest trafikerade motorvägar, Essingeleden, i västra Stockholm.

I sammanband med projektet som behövde man göra en utgrävning i berggrunden på en volym som uppgick till 210 000 m³. Byggandet av en ”Cut and Cover” vägtunnel där totalt 20.000 m3 bergmaterial avlägsnades tillsammans med vägarbeten och efterbehandling.

Image

Norra Länken NL35


Bergtunnlar från KTH Maskinteknik och österut fram till Fiskartorpsvägen

Byggandet av två vägtunnlar och en utfarts tunnel, ventilationstrummor etc. med borr och blast teknik där 440.000 m3 bergmaterial avlägsnades och insprutningen samt skydda verk, byggande av inre skal samt kompletta vägarbeten, pumpstation, transformator station och ventilationsanläggningar installerades.

Image

E4/E20 Norra Station NS13


NS13 (Norra station 13 projektet) startades 2012 och är utbyggnaden av söder gående vägtunnel med 5st körbanor samt en norrgående tunnel med 4st körbanor som forslar trafiken till och från Norra länken. Detta innebär en breddning med ett körfält. I höjd med Solna bron delas körfälten upp så att fyra körfält, leds ut på Essingeleden och ett körfält, leds mot Klarastrandsleden.

Image

Norra Station NS24


Norra Länkens avvattningskapacitet ökades genom att bygga ett magasin där dagvattnet från de starkt trafikerade genomfartslederna E20 och E4 kan fördröjas och renas innan det leds vidare till Mälaren. NS24 skiljer sig från andra dagvattenmagasin genom att vara placerat ovan mark, i suterräng. Det ligger i blickfånget från den intensivt trafikerade omgivningen, inte minst från Rörstrandsgatan i Stockholm. Därför ställde Stockholms Stad höga krav på byggnadens utformning.

Image

Västberga Allé

Projektet startade 2015 och är mellan Västaberga Allé och Åbyvägen, Stockholm. Det är en renovering av en befintlig vägbro, vägarbeten, fundament arbete och byggandet av två nya stålbroar, en för vägtrafik och en för gång och cykeltrafik.

Broarna öppnades för trafik i Juni 2017.

Image