HOCHTIEF tilldelas projekt Anneberg-Skanstull Tunnel i samarbete med Implenia.

"Svenska kraftnät har tilldelat tunnelentreprenaden för projekt  Anneberg-Skanstull till konsortiet Hochtief-Implenia JV. Projektet är en  utveckling av stamnätet för att möta Stockholmregionens allt växande  behov av el och trygga elleveranser." https://www.svk.se/natutveckling/stamnatsprojekt/anneberg-skanstull/