Vill du vara med i ett av Sveriges största Infrastrukturprojekt? Vill du vara med i ett professionellt team som tror på dig och din kompetens? Har du tidigare erfarenhet som arbetsledare Mark? Vi har en vakans på HOCHTIEF Infrastructure GmbH och ser fram emot din ansökan! Tjänsten är i Stockholm.


Arbetsledare Mark


Dina uppgifter är varierande och kan vara följande;

· Bistå blockchef i ledning och planering av produktionen.

· Leda produktionen inom ditt ansvarsområde enligt fastställd plan.

· Planera, leda och fördela arbetet.

· Utföra egenkontroll och dokumentation enligt arbetsplatsens rutiner.

· Medverka till att arbetsplatsens samlade kompetens och resurser är enligt behov.

· Uppmuntra till kreativitet, nytänkande och utveckling av underställd personal.

· Tillse att interna och externa riktlinjer, regler och bestämmelser efterlevs.

· Genomföra kontroller och besiktningar före, under och efter slutfört arbete.

· Skriva arbetsberedningar för ditt ansvarsområde och se till att dessa efterlevs.


Önskvärda kvalifikationer

· Erfarenhet från infrastrukturprojekt.

· Erfarenhet av att planera, leda och fördela det dagliga arbetet med yrkesarbetare och underentreprenörer.

· Datorkunskaper med vana att arbeta i Windowsmiljö och andra delar av Office-paketet.

· Erfarenhet från infrastrukturprojekt.

· Erfarenhet inom VA och vägbyggnad.

· Vana att föra dialog både med kund och intern projektledning.

· Administrativ förmåga att ta fram, hantera och anpassa den dokumentation som krävs för rollen.

· Förmåga att hantera och proaktivt förebygga oförutsedda situationer.

· Du talar svenska och engelska obehindrat och trivs att arbeta i ett internationellt team.


Förmåner

Vi erbjuder dig spännande arbetsuppgifter med god kompetensutveckling under din anställning hos oss. Vi har ett

öppet och professionellt arbetsklimat på våra arbetsplatser. Vi erbjuder dig flexibla arbetstider och ett

friskvårdsbidrag för att hålla hälsan på topp samt mycket mer. Välkommen ombord på vår infastrukturresa i Sverige

– du tillhör ett av världens största byggföretag.


Låter det intressant?

Då ser vi fram emot din ansökan via vårt online-formulär. Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen

att höra av dig till Olof Almström, olof.almstroem@hochtief.se eller +46 72 700 11 14.


HOCHTIEF är en av världens största byggkoncerner globalt. Vi är med under alla skeden vid byggnationer, broar,

vägar, tunnlar, hamnar, järnvägar, flygplatser och facilitieter, samt även inom konventionell och förnybar energi. Vi

är drygt 56 000 medarbetare och hade en försäljningvolym på drygt EUR 25.8 miljarder under 2019.

Mer information hittar du på www.hochtief-solutions.com