Arbetsledare betong till projekt Vårby Backe, Förbifart Stockholm


Vill du vara med i ett av Sveriges största Infrastrukturprojekt? Vill du vara med i ett professionellt team som tror på dig och din kompetens? Har du tidigare erfarenhet som arbetsledare betong?

Vi har en vakans på HOCHTIEF Infrastructure GmbH och ser fram emot din ansökan!

Vi erbjuder dig en tillsvidaretjänst I Stockholm till projektet Vårby Backe på Förbifart Stockholm


Dina uppgifter är varierande och kan vara följande;

 • Utföra arbetet på ett säkert och fackmannamässigt sätt.
 • Bistå blockchef i ledning och planering av produktionen.
 • Leda produktionen inom ditt ansvarsområde enligt fastställd plan.
 • Anskaffa och avropa resurser i samråd med närmaste chef.
 • Planera, leda och fördela arbetet.
 • Utföra egenkontroll och dokumentation enligt arbetsplatsens rutiner.
 • Utföra mottagningsprotokoll av ingående material enligt arbetsplatsens rutiner.
 • Medverka till att arbetsplatsens samlade kompetens och resurser är enligt behov.
 • Informera underställd personal.
 • Uppmuntra till kreativitet, nytänkande och utveckling av underställd personal.
 • Tillse att interna och externa riktlinjer, regler och bestämmelser efterlevs.
 • Genomföra kontroller och besiktningar före, under och efter slutfört arbete.
 • Skriva arbetsberedningar för ditt ansvarsområde och se till att dessa efterlevs.

Önskvärda kvalifikationer

 • Erfarenhet av att planera, leda och fördela det dagliga arbetet med yrkesarbetare och underentreprenörer.
 • Betongkurs klass II
 • Datorkunskaper med vana att arbeta i Windowsmiljö och andra delar av Office-paketet.
 • Erfarenhet från infrastrukturprojekt.
 • Vana att föra dialog både med kund och intern projektledning.
 • Administrativ förmåga att ta fram, hantera och anpassa den dokumentation som krävs för rollen.
 • Förmåga att hantera och proaktivt förebygga oförutsedda situationer.
 • Du talar svenska och engelska obehindrat och trivs i att arbeta i ett internationellt team.
 • Körkort B
Förmåner

Vi erbjuder dig spännande arbetsuppgifter med god kompetensutveckling under din anställning hos oss. Vi vill att du känner dig väl omhändertagen hos oss då vi har ett öppet och professionellt arbetsklimat på våra arbetsplatser. Vi erbjuder dig flexibla arbetstider och ett friskvårdsbidrag för att hålla hälsan på topp samt mycket mer. Välkommen ombord på vår infastrukturresa i Sverige – du tillhör ett av världens största byggföretag.


Låter det intressant?

Då ser vi fram emot din ansökan via vårt online-formulär. Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till Olof Almström, olof.almstroem@hochtief.se eller +46 72 700 11 14.


HOCHTIEF är en av världens största byggkoncerner globalt. Vi är aktiva inom byggtransport, energy, social/urban infrastruktur och PPP, samt gruvor och service marknader. Vi är drygt 56 000 medarbetare och hade en försäljningvolym på drygt EUR 23.9 miljarder under 2018. Mer information hittar du på www.hochtief.com


HOCHTIEF Infrastructure levererar transport, energy, och har project I Tyskland och Europa. Vi erbjuder service under alla skeden för byggnader, broar, vägar, tunnlar, hamnar, järnvägar, flygplatser och facilitieter, samt inom  konventionell och förnybar energi. Mer information hittar du på www.hochtief-infrastructure.com