Hochtief grundades 1873 och finns representerat på alla världens stora marknader. Från 1873 och fram tills nu har den totala arbetsstyrkan vuxit till  över 50 000 anställda världen över.

Vi jobbar I varje land lokalt med en egen organisation som styr hela verksamheten, känner marknaden, lokala partner, lokal kännedom av tekniska och ekonomiska regler.


HOCHTIEF strävar efter att ha en integrerad projekt portfölj; utveckling, finansiering, bygg, och om kunden begär det, även driva anläggningar.  Fokus ligger på byggverksamheten som kärnkompetens, särskilt i projekt som rör infrastruktur: